Noteikumi

Brīvdienu māja „Piparmētras” (turpmāk – „Piparmētras”) ir mūsu ģimenes ilgu gadu lolojums, ko nododam Jūsu rīcībā labo sajūtu un atpūtas baudīšanai.

Lai Jūsu brīvdienas būtu mierpilnas un patīkamas, lūdzam ievērot šādus noteikumus: 

 • „Piparmētrās” ir spēkā visi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā – pandēmijas sakarā noteiktie ierobežojumi. Aicinām tos godprātīgi ievērot.
 • Personas, kura veic „Piparmētru” rezervāciju, (turpmāk – Viesis) rīcībā tiek nodotas „Piparmētras” ar visu tajā esošo kustamo un nekustamo mantu. 
 • Viesis visā uzturēšanās laikā ir materiāli atbildīgs par tā rīcībā nodoto kustamo un nekustamo mantu, tajā skaitā arī par kaitējumu, ko radījuši citi viesi, kas uzturas „Piparmētrās” Viesa rezervācijas laikā.
 • Ja viesi „Piparmētrās” ierodas kopā ar bērniem, viesu pienākums ir tos pieskatīt. Viesi ir atbildīgi par savu bērnu uzraudzību, drošību un veselību.
 • Viesiem ir jāizturas saudzīgi un ar cieņu pret „Piparmētrām” un visu rīcībā nodoto kustamo un nekustamo mantu visā uzturēšanās laikā.
 • Aizliegts novietot sveces vai citus degošus priekšmetus tiešā ēkas tuvumā vai uz tās koka konstrukcijām.
 • Transportlīdzeklis ir jānovieto tam paredzētajā vietā un drīkst braukt tikai par tam paredzētām vietām. Aizliegts izbraukāt apstādījumus.
 • Pirotehnikas lietošana ir aizliegta.
 • Ugunskura kurināšana ir atļauta tikai tam paredzētā vietā.
 • Telpās aizliegts ienest ieročus, smēķēt, pīpēt un lietot jebkādas narkotiskas un/vai psihotropas vielas.
 • Viesiem ir jābūt uzmanīgiem, pārvietojoties pa kāpnēm uz otro stāvu. Lūgums ar ielas apaviem nepārvietoties.
 • Viesiem ir jābūt uzmanīgiem, atrodoties otrā stāva balkona zonā, nekarāties pāri un neatspiesties pret margām.
 • Viesiem ir aizliegts pašiem kurināt pirti un/vai kublu, nesaskaņojot to ar saimniekiem. Par nepieciešamību izkurināt pirti un/vai kublu ir nepieciešams mums ziņot laicīgi, t.i. – vēlams dienu iepriekš, bet ne vēlāk kā 6 stundas pirms paredzētās pirtošanās un/vai kublā iešanas.
 • Viesiem ir aizliegts aiztikt šīberi.
 • Pirts krāsns ir kurināma tikai ar malku, tāpēc ir aizliegts pirts krāsnī mest jebkādas citas lietas un liet tajā jebkādus šķidrumus, jo tas nodara bojājumu pirts krāsnij. Malka jāpievieno mērenos daudzumos, nedrīkst piekraut ar malku pilnu krāsns atveri.
 • Aizliegts uguns tuvumā izsmidzināt viegli uzliesmojošas vielas. Tas var apdraudēt viesu veselību un drošību, kā arī nodarīt kaitējumu „Piparmētrām”.
 • Ja uz grīdas ir izlījis kāds šķidrums un/vai saplīsis stikla priekšmets, tas ir nekavējoties jāsatīra, lai neviens nepaslīdētu un/vai nesavainotos. Tam nepieciešamie piederumi ir atrodami starp pirti un tualeti stūrī.
 • Vienlaicīgi lāvas telpā drīkst atrasties 6-7 cilvēki.
 • Aizliegts lāvas telpā un/vai kublā atrasties alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē/reibumā.
 • Katram viesim ir jāizvērtē savs un savu bērnu veselības stāvoklis pirms pirts procedūru baudīšanas un/vai došanās kublā. Aizliegts iet pirtī un/vai kubulā viesiem un/vai viesu bērniem, kuru veselības stāvoklis to nepieļauj vai var pasliktināties.
 • Aizliegts iet lāvas telpā ar apaviem, izņemot tam speciāli paredzētos apavus.
 • Pirts procedūru lietošanas laikā ir jāievēro visas  higiēnas  un drošības prasības. Pirms pirts procedūru uzsākšanas ir nepieciešams noskaloties dušā.
 • Atrodoties lāvas telpā, aizliegts lietot pārtiku, smēķēt, pīpēt, ienest stikla traukus un citus plīstošus priekšmetus, ienest dzīvniekus, atstāt bērnus bez uzraudzības un/vai lietot ar elektrību darbināmas ierīces.
 • Lāvas telpā ir jāuzmanās no pieskaršanās metāla un akmens uzkarsušajām virsmām.
 • Esot lāvas telpā, kā arī ieejot un izejot no tās, viesiem ir jābūt uzmanīgiem, jo lāvas telpas grīda var būt slidena.
 • Ja lietošanas laikā lāvas telpai tiek konstatēti kādi bojājumi, nekavējoties par to ir jāziņo mums un ir jāpārtrauc lāvas telpas lietošana.
 • Kubla kurēšanās laikā aizliegts krāsns durtiņas vērt vaļā, tām jābūt aizvērtām. Krāsns durtiņas un dūmvada detaļas ir karstas. Viesiem ir jābūt uzmanīgiem un jāuzmana arī bērnus.
 • Vienlaicīgi kublā drīkst atrasties 6-7 cilvēki.
 • Aizliegts kāpt kublā ar apaviem, un kubla lietošanas laikā ir jāievēro visas  higiēnas  un drošības prasības. Pirms kubla lietošanas ir nepieciešams noskaloties dušā.
 • Kublā ir jāiekāpj tikai tam paredzētajā vietā.
 • Atrodoties kublā, aizliegts lietot pārtiku, lietot stikla traukus, lietot alkoholu, psihotropās un/vai narkotiskās vielas, smēķēt, pīpēt, ienest tur dzīvniekus, atstāt bērnus bez uzraudzības, lietot ar elektrību darbināmas ierīces.
 • Elektroierīcēm jāatrodas no kubla pienācīgā attālumā.
 • Zemā gaisa temperatūrā, lietojot kublu, ieteicams galvā likt cepuri.
 • Kubla un pirts procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, kā arī grūtniecēm.
 • Ja lietošanas laikā tiek konstatēti kādi kubla bojājumi, par to nekavējoties ir jāziņo mums un ir jāpārtrauc kubla lietošana.
 • Grilu vai citas ar atklātu uguni saistītas iekārtas ir jānovieto tikai drošā attālumā no pirts un/vai kubla, ievērojot vēja virzienu.
 • Ja viesis ir aizmirsis kaut ko „Piparmētrās”, tas tiek glabāts trīs mēnešus, ja netiek saņemta nekāda informācija par turpmāko rīcību ar aizmirsto priekšmetu.
 • Inventāra izmantošana. Iznomājot divriteņus, klienti uzņemas atbildību par tā drošību un nodarītajiem bojājumiem. Lūdzam izturēties pret inventāru saudzīgi (apzināti neskrāpēt, nelauzt utt.). Klients uzņemas pilnu atbildību, ja klienta nevērības dēļ inventārs tiek nozagts vai bojāts.
 • Divriteņu slēdzenes paredzētas īslaicīgai pieslēgšanai redzamā attālumā. Aizliegts divriteņus atstāt bez uzraudzības publiskās vietās.
 • Ja plānojat ņemt līdzi mājdzīvnieku, tas obligāti ir jānorāda rezervācijā un jāsaskaņo ar mums, teritoriju jau apdzīvo liela izmēra suns.
 • Viesis ir atbildīgs par līdzņemtā mājdzīvnieka radīto kaitējumu. Viesim ir pienākums nodrošināt, ka aiz mājdzīvnieka tiek savākts, un rūpēties, lai mājdzīvnieks nenodara „Piparmētrām” un/vai trešajām personām jebkāda veida kaitējumu.